Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Kvalitné a spoľahlivé upratovanie
Aby Bolo Čisto
Upratovanie hotelov a penziónov

Komplexné služby pri správe nehnuteľností


Zabezpečenie širšieho rozsahu služieb prináša klientom optimalizáciu nákladov a zníženie časovej záťaže pri správe nehnuteľností. Poskytované služby sú zabezpečené odborne kvalifikovaným personálom s mnohoročnou praxou.

• komplexné upratovanie firiem (interiér a exteriér)
• výškové práce horolezeckou technikou, umývanie okien, sklenených stien, fasád a výkladov
• umývanie veľkometrážnych podláh automatmi
• hĺbkové tepovanie kobercov, čalúneného nábytku
• čistenie vertikálnych a horizontálnych žalúzií
• dodávka certifikovaného hygienického materiálu (tekuté mydlá, papierové utierky, vône a pod.)

• komplexná údržba exteriéru (vrátane letnej a zimnej údržby)
• prenájom čistiacich rohoží
• údržba zelene (kosenie, odborné záhradnícke práce)
• odprátavanie snehu a zabezpečovanie zimnej pohotovosti

V rámci facility group odborne zabepečujeme cenovo optimalizovaný a široký rozsah služieb pri správe nehnuteľností, ktoré sú poskytované kvalifikovaným a skúseným personálom.

• prevádzka recepcie, podateľne, správa pošty
• správa, evidencia služobných vozidiel, vedenie knihy jázd, sledovanie spotreby, vyúčtovanie PHM

Technická správa budov

• odpočty meračov a médií
• aktualizácia, archivácia technickej dokumentácie
• správa a prevádzka technických zariadení objektov
• pravidelné technické kontroly zariadení (vrátane servisnej činnosti)

• datacentrá, telefónne ústredne
• vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie
• meranie a regulácia
• elektroinštalácie a návrhy pre úspory energie
• výmenníkove a regulačné stanice, vykurovacie systémy
• rozvody plynu a tlakové nádoby
• úpravne vody, prečerpávacie stanice, vodné hospodárstvo
• náhradné zdroje (UPS), dieselagregáty
• zdvíhacie zariadenia, výťahy, mobilné zdvíhacie zariadenia
• ďalšie pomocné technické zariadenia (automatické brány, závory, dvere, plošiny a pod. )
• skartovacie práce

• zabezpečnenie dokumentácie, výkonu metodickej a školiacej činnosti pre BOZP, PO

• zabezpečenie bezpečnostných technológií (bezpečnostné vstupy do budov, kamerové systémy pre siete LAN, WAN, odborne pripravený personál pre bezpečnostné služby ochrany objektov)

Realizované služby sú poskytované v rozsahu podľa požiadaviek klientov, napr.: upratovanie firiem, rodinných domov a bytov až po komplexnú technickú správu nehnuteľnosti zabezpečenú kvalifikovaným a dlhoročne skúseným personálom.

ABClean - Upratovanie a údržba objektov ABClean - Upratovanie hotelov a penziónov ABClean - Čistenie v domácnosti


© ABClean – upratovanie v Bratislave, 2008
Created By Kuki's WebSolutions